Γ. Γαζής, Βιογραφία των ηρώων Μ. Μπότσαρη και Γ. Καραϊσκάκη

Γ. Γαζής, Βιογραφία των ηρώων Μ. Μπότσαρη και Γ. Καραϊσκάκη
Γ. Γαζής, Βιογραφία των ηρώων Μ. Μπότσαρη και Γ. Καραϊσκάκη

Πληροφορίες Εκθέματος

Συγγραφέας: Γεώργιος Γαζής
Τίτλος: Βιογραφία των Ηρώων Μάρκου Μπότσαρη και Καραϊσκάκη
Σελίδα/-ες: τίτλος, Μπότσαρης, Καραϊσκάκης
Τόπος & Χρόνος: Αίγινα 1828
Εκδοτικός Οίκος: Εν τηι Εθνικήι Τυπογραφίαι Διευθυνομένη παρά Γ. Αποστολίδου Κοσμητή
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής