Γ. Ανδρούτσος για Μεσολόγγι

Γ. Ανδρούτσος για Μεσολόγγι
Γ. Ανδρούτσος για ΜεσολόγγιΓ. Ανδρούτσος για Μεσολόγγι

Πληροφορίες Εκθέματος

Συλλογή: Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας
Τόμος: 18
Αριθμός Εγγράφου: 29
Σελίδα/-ες: 95-96
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

Επιστολή του Γ. Ανδρούτσου προς τους προκρίτους των Σπετσών αναφορικά με τη δραματική κατάσταση της πολιορκούμενης πόλης του Μεσολογγίου (Σκρόφες, επί του πλοίου «Παγκρατίων», 5 Απριλίου 1826)

Ο Γ. Ανδρούτσος εκφράζει την αγωνία του για την άφιξη των δύο πολυαναμενόμενων πυρπολικών, με στόχο την ενίσχυση της άμυνας του Μεσολογγίου, και περιγράφει τις αποτυχημένες απόπειρες του υφιστάμενου στόλου να υπερασπιστεί την πόλη. «Το Μισολόγκιον ευρίσκεται εις την εσχάτην στενοχωρίαν. Έχει πέντε ημέρας σήμερον άσιτον. Άλογα, γαϊδάρους, τα πάντα τα ετελείωσεν», αναφέρει. Παρά την τραγική κατάσταση, «Η απόφασις όμως των γενναίων Μισολογκιτών, καθώς πληροφορούμεθα, είναι σήμερον ή αύριον να εξέλθουν ορμώντες με την σπάθην ανά χείρας και όσοι αποθάνουν, να αποθάνουν ενδόξως και υπέρ πατρίδος ή να παραδοθούν».