Ερμής ο Λόγιος, Αφορισμός Επανάστασης

Ερμής ο Λόγιος, Αφορισμός Επανάστασης

Πληροφορίες Εκθέματος

Περιοδικό: Ερμής ο Λόγιος
Τεύχος: 9 (Παράρτημα)
Τόπος & Χρόνος: Βιέννη, 1η Μαΐου 1821
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

Δημοσίευση στο Παράρτημα του τεύχους 9 του περιοδικού Ερμής ο Λόγιος του αφορισμού της Επανάστασης στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες από τον Πατριάρχη Γρηγόριο Ε΄.

Την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη τον Φεβρουάριο του 1821 διαδέχθηκε η αποκήρυξή της εκ μέρους του Πατριάρχη Γρηγορίου του Ε΄. Η οργισμένη αντίδραση του Σουλτάνου, όταν πληροφορήθηκε την είδηση της εξέγερσης των Ελλήνων, και ο φόβος για εξοντωτικά αντίποινα εις βάρος του ελληνορθόδοξου ποιμνίου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας οδήγησαν τον Πατριάρχη Γρηγόριο Ε΄ να διαχωρίσει αφοριστικά τη θέση της Εκκλησίας από τους επαναστάτες.

Οι ελληνικές εφημερίδες της Βιέννης αρνήθηκαν να δημοσιεύσουν το σχετικό κείμενο. Τελικά, κατόπιν πιέσεων του επιτετραμμένου της Υψηλής Πύλης, Ιωάννη Μαυρογένη, ο εκδότης του Λογίου Ερμή, Κωνσταντίνος Κοκκινάκης, υποχρεώθηκε να το συμπεριλάβει ως παράρτημα στο τελευταίο τεύχος της 1ης Μαΐου 1821, με τη σημείωση «Επαρακαλέσθην να δεχθώ το εφεξής ιδιαίτερον παράρτημα εις τον 9 Αρ. του Λ.Ε.».