Επιστολή του καπετάν Πανουργιά προς τον καπετάν Νικήτα

Πληροφορίες Εκθέματος

Τόπος & Χρόνος: Σάλωνα, 23 Ιουλίου 1823
Αριθμός Εγγράφου: Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τόμ. 17, αρ. 131
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής