Επιστολή Θ. Κολοκοτρώνη προς αρχιστρατήγους

Επιστολή Θ. Κολοκοτρώνη προς αρχιστρατήγους
Επιστολή Θ. Κολοκοτρώνη προς αρχιστρατήγουςΕπιστολή Θ. Κολοκοτρώνη προς αρχιστρατήγουςΕπιστολή Θ. Κολοκοτρώνη προς αρχιστρατήγουςΕπιστολή Θ. Κολοκοτρώνη προς αρχιστρατήγουςΕπιστολή Θ. Κολοκοτρώνη προς αρχιστρατήγουςΕπιστολή Θ. Κολοκοτρώνη προς αρχιστρατήγουςΕπιστολή Θ. Κολοκοτρώνη προς αρχιστρατήγους

Πληροφορίες Εκθέματος

Συλλογή: Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας
Τόμος: 15Α
Αριθμός Εγγράφου: 49
Σελίδα/-ες: 42-44
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

Επιστολή του Θ. Κολοκοτρώνη ως αρχιστρατήγου προς τους οπλαρχηγούς της δυτικής Ελλάδος (Μύλοι Ναυπλίου, 6 Αυγούστου 1822

Στην επιστολή ο Θ. Κολοκοτρώνης ζητά από τους αρχιστρατήγους λεπτομερή περιγραφή των κινήσεων του εχθρού, αναπολεί τις ένδοξες μάχες στον κάμπο του Άργους, στις οποίες έλαβε μέρος με τον Νικήτα Σταματελόπουλο, και τους εμψυχώνει, συνιστώντας τους επιμονή, μεγαλοψυχία και γενναιότητα, αρετές που θα οδηγήσουν στην επισφράγιση της ελευθερίας των Ελλήνων: «Σταθήτε γενναίοι! Αδελφοί, διά την πατρίδα και διά την πίστιν τώρα είναι αρχή του επιχειρήματός μας, τώρα ξαναγινώμεθα».