Ενημέρωση περί τοπικών συνελεύσεων

Ενημέρωση περί τοπικών συνελεύσεων
Ενημέρωση περί τοπικών συνελεύσεωνΕνημέρωση περί τοπικών συνελεύσεων

Πληροφορίες Εκθέματος

Εφημερίδα: Ελληνικά Χρονικά
Αριθμός φύλλου: 104
Τόπος & Χρόνος: Μεσολόγγι, 24 Δεκεμβρίου 1824
Σελίδα/-ες: 2-3
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

Ενημέρωση των πολιτών για τις τοπικές συνελεύσεις

Σημαντική για την ενημέρωση των πολιτών αναφορικά με τα τεκταινόμενα στην κεντρική πολιτική σκηνή είναι και η συμβολή του επαναστατικού τύπου: εν προκειμένω το παρατιθέμενο άρθρο αφορά τη συνέλευση της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος, στις 17 Δεκεμβρίου 1824, με αναλυτική αποτύπωση των συμμετεχόντων και της ημερήσιας διάταξης. Μεταξύ των λόγων της καταγραφής των ονομάτων αναφέρεται και ο εξής: «Να γένη σκέψις και να προβληθή ο τρόπος, με τον οποίον ημπορούν να διορθωθούν και τα Εθνικά πράγματα, από των οποίων την καλήν κατάστασιν κρέμεται και η Τοπική και η μερική ευτυχία».

.