Εκποίηση ιερών σκευών για την κοπή νομίσματος

Εκποίηση ιερών σκευών για την κοπή νομίσματος

Πληροφορίες Εκθέματος

Συλλογή: Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας
Τόμος: 1
Αριθμός Εγγράφου: 157 (σελ. 15-17 του Κώδικος των Νόμων)
Σελίδα/-ες: 157-158
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

Νόμος του Βουλευτικού περί άμεσης εκποίησης χρυσών και αργυρών σκευών των μοναστηριών και εκκλησιών (εξαιρουμένων των εικόνων, ιερών δισκοπότηρων και λαβίδων) για την κοπή νομίσματος, με στόχο τον απόπλου του εθνικού στόλου και τη ματαίωση των «άδικων» και «ανόσιων» σκοπών του εχθρού (Κόρινθος, 5 Απριλίου 1822). Δι’ αυτής της «αναγκαστικής επιλογής», οι Έλληνες καλούνται να υπερασπιστούν την πίστη, την πατρίδα, την ελευθερία, την τιμή, τα υπάρχοντα και την ίδια τους την ύπαρξη, όπως αναφέρεται. Τονίζεται, μάλιστα, ότι μια τέτοια ενέργεια δεν αντιβαίνει τον σεβασμό προς την Αγία Εκκλησία, της οποίας ο θεμελιωτής και νυμφίος, δηλαδή ο Χριστός, «ηγάπησε την απλότητα, ταπείνωσιν και πτωχείαν».