Εγκύκλιος για την ίδρυση Εθνικής Τράπεζας

Εγκύκλιος για την ίδρυση Εθνικής Τράπεζας

Πληροφορίες Εκθέματος

Εφημερίδα: L’Abeille Grecque
Αριθμός φύλλου: 44
Τόπος & Χρόνος: Ύδρα, 20 Φεβρουαρίου 1828
Σελίδα/-ες: 1
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

Εγκύκλιος υπογεγραμμένη από τους Ιω. Καποδίστρια και Σ. Τρικούπη, με θέμα την ίδρυση Εθνικής Τράπεζας (2/14 Φεβρουαρίου 1828)

Στο πλαίσιο της δημοσιονομικής του πολιτικής, ο Καποδίστριας, με τη βοήθεια του Ελβετού φιλέλληνα Ιωάννη Εϋνάρδου, προχώρησε στις 2 Φεβρουαρίου 1828 στην ίδρυση της Εθνικής Χρηματιστικής Τράπεζας. Μέσω αυτής επιδιώχθηκε η άμεση κινητοποίηση των έστω και μικρών χρηματικών αποθεμάτων του εσωτερικού, καθώς και η προσέκλυση κεφαλαίων από το εξωτερικό, Ελλήνων και ξένων. Παρά τις αρχικές υψηλές προσδοκίες οι στόχοι της Τράπεζας δεν ευοδώθηκαν, κυρίως διότι οι μεγάλοι κεφαλαιούχοι της χώρας ήταν αρνητικά επηρεασμένοι από το αντιπολιτευτικό κλίμα εναντίον του Κυβερνήτη, αλλά και γιατί το κράτος και οι ανάγκες του απορροφούσαν τα διαθέσιμά της.