Εγκώμιο και υπόσχεση προς Νικήτα Σταματελόπουλο

Εγκώμιο και υπόσχεση προς Νικήτα Σταματελόπουλο

Πληροφορίες Εκθέματος

Συλλογή: Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας
Τόμος: 14
Αριθμός Εγγράφου: 146
Σελίδα/-ες: 115
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

Επιστολή του Μινίστρου του Πολέμου προς τον Νικήτα Σταματελόπουλο (Κόρινθος, 27 Απριλίου 1822)

Ο Μινίστρος του Πολέμου, Ιωάννης Κωλέττης, μεταφέρει στον Νικήτα Σταματελόπουλο «τας ευχαριστηρίους και επαινετικάς φωνάς» της Υπερτάτης Διοίκησης και της Πατρίδος, χαρακτηρίζοντάς τον εφάμιλλο με τους παλαιούς προγόνους. Παράλληλα με τον εγκωμιασμό, του υπόσχεται την αποστολή προς αυτόν ισχυρών στρατιωτικών δυνάμεων, για να μπορεί να συνεχίσει τους δαφνοστεφείς αγώνες του.