Δωρεά για ίδρυση σχολείου

Δωρεά για ίδρυση σχολείου

Πληροφορίες Εκθέματος

Αρχείο: Οικ. Κοπανίτσα
Κωδικός αναγνώρισης: GR HP_LHP A.4.1.6
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

Δωρεά χρηματικού ποσού εκ μέρους του υπογράφοντος Χ.Λ. για την ίδρυση σχολείου (18 Φεβρουαρίου 1820)

Η εκπαίδευση κατά τον Αγώνα της Ανεξαρτησίας ανέλαβε μείζονα εθνική και κοινωνικοπολιτική αποστολή, προκειμένου να διαμορφώσει τους πολίτες του νέου κράτους και να τους διαπαιδαγωγήσει στις αρχές μιας δημοκρατικής πολιτείας, όπως είναι η ισότητα, η ισονομία και η αξιοκρατία.

Προς αυτή την κατεύθυνση, προτεραιότητα θεωρήθηκε η συγκρότηση δικτύου σχολείων στις διάφορες επαναστατημένες περιοχές, συχνά μέσω δωρεών πλουσίων Ελλήνων και Φιλελλήνων. Και σε θεσμικό επίπεδο, το Σύνταγμα του 1823 θέτει την εκπαίδευση υπό τη σκέπη του Βουλευτικού Σώματος και προβλέπει την ίδρυση αλληλοδιδακτικής σχολής στην Αθήνα. Ακολουθεί η ίδρυση του Κεντρικού Σχολείου του Άργους για την κατάρτιση των δασκάλων της αλληλοδιδακτικής, το Ορφανοτροφείο της Αίγινας το 1828, η Γεωργική Σχολή της Τίρυνθας κ.ά.