Διάθεση χρημάτων του αποθανόντος Ν. Λόντου

Διάθεση χρημάτων του αποθανόντος Ν. Λόντου

Πληροφορίες Εκθέματος

Συλλογή: Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας
Τόμος: 10
Αριθμός Εγγράφου: 417
Σελίδα/-ες: 288
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

Έγγραφο του Εκτελεστικού προς το Βουλευτικό περί διαθέσεως των χρημάτων του αποθανόντος Νικολάου Λόντου στο Εθνικό Ταμείο
(Ναύπλιο, 21 Απριλίου 1824), προκειμένου να καλυφθούν βασικά έξοδα του Αγώνα. Μάλιστα, μεταφέρεται η πληροφορία ότι υπάρχει διεκδίκηση των χρημάτων εκ μέρους του Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλου και του Διονυσίου Βιλαέτη ως «στενότατων κληρονόμων». Σε αυτή την περίπτωση, δίδεται εντολή στο Βουλευτικό να επιτάξει τα χρήματα για την κάλυψη των «αναγκαίων» της Διοίκησης, με την εγγύηση ότι οι διεκδικητές τους θα αποπληρωθούν από το «εις Ζάκυνθον φθάσαν μέρος του δανείου».