Δ. Δάρβαρης, Εισαγωγή εις ελληνικην γλώσσαν

Δ. Δάρβαρης, Εισαγωγή εις ελληνικην γλώσσαν
Δ. Δάρβαρης, Εισαγωγή εις ελληνικην γλώσσανΔ. Δάρβαρης, Εισαγωγή εις ελληνικην γλώσσανΔ. Δάρβαρης, Εισαγωγή εις ελληνικην γλώσσαν

Πληροφορίες Εκθέματος

Συγγραφέας: Δημήτριος Δάρβαρης
Τίτλος: Εισαγωγή εις την ελληνικήν γλώσσαν
Σελίδα/-ες: τίτλου & χ.σ.
Τόπος & Χρόνος: Βιέννη 1798
Εκδοτικός Οίκος: Εν τη Τυπογραφία Γεωργίου Βενδότη
Περιγραφή:

Ο Καστοριανός Δημήτριος Δάρβαρης ή Δάρβαρις (1757-1823) υπήρξε Έλληνας λόγιος και παιδαγωγός του 19ου αιώνα, ιδιαίτερα παραγωγικός στην έκδοση διδακτικών εγχειριδίων που περιείχαν συμβουλές για τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων, αλλά και για την αλληλοδιδακτική μεθοδολογία. Παράλληλα έγραψε και μετέφρασε συγγράμματα για την αγωγή των νέων.

Στο ζήτημα της γλώσσας επηρεάστηκε από τον Αδαμάντιο Κοραή. Το έργο Εισαγωγή εις την ελληνικήν γλώσσαν αποτελεί σύνθεση 300 διαλόγων, γραμμένων σε αρχαΐζουσα, με στιχομυθίες για την εκπαίδευση και τις πρακτικές της καθημερινότητας. Στην αρχή του βιβλίου ο Δάρβαρης προτάσσει συνήθεις προσρήσεις και ευχές, επισημαίνοντας τη συμβολή τους στην ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων.