Δ. Αινιάν, Του Καραϊσκάκη βιογραφία

Δ. Αινιάν, Του Καραϊσκάκη βιογραφία
Δ. Αινιάν, Του Καραϊσκάκη βιογραφία

Πληροφορίες Εκθέματος

Συγγραφέας: Δημήτριος Αινιάν
Τίτλος: Ο Καραϊσκάκης ή του Καραϊσκάκη βιογραφία και λεπτομερής έκθεσις Tης τελευταίας εκστρατείας αυτού υπέρ των Αθηνών
Σελίδα/-ες: τίτλος, αφιέρωση προς αναγνώστες, αφιέρωση προς αγωνιστές
Τόπος & Χρόνος: Χαλκίδα 1834
Εκδοτικός Οίκος: Εκ της τυπογραφίας διευθυνομένης παρά Κωνσταντίνου Μ. Αρσενιάδου εκ Μαντινείας
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής