Χ. Παπαδόπουλος, Ελληνικό δώρο προς τον Λουδοβίκο

Χ. Παπαδόπουλος, Ελληνικό δώρο προς τον Λουδοβίκο

Πληροφορίες Εκθέματος

Συγγραφέας: Χαράλαμπος Παπαδόπουλος
Τίτλος: Ελληνικόν δώρον προς τον Μεγαλειότατον Βασιλέα της Βαυαρίας Λουδοβίκον τόν Α΄.
Σελίδα/-ες: 3, τίτλος, 7, 8
Τόπος & Χρόνος: Ναύπλιο 1833
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής