Άρειος Πάγος προς το Βουλευτικό

Άρειος Πάγος προς το Βουλευτικό

Πληροφορίες Εκθέματος

Συλλογή: Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας
Τόμος: 1
Αριθμός Εγγράφου: 488
Σελίδα/-ες: 488
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

Ο Άρειος Πάγος προς το Βουλευτικό περί των προβλημάτων των επαρχιών αρμοδιότητός του (Καζνέσι, 25 Φεβρουαρίου 1822)

Η Νοµική ∆ιάταξις της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος ή Οργανισµός του Αρείου Πάγου, Γερουσίας της Ανατολικής Ελλάδος συντάχθηκαν από τον Θεόδωρο Νέγρη και ψηφίστηκαν στις 15 Νοεµβρίου 1821 στα Σάλωνα (σηµερινή Άµφισσα) της Φωκίδας από εβδοµηκονταµελή συνέλευση, που αντιπροσώπευε όλη την ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα, από την Αττική µέχρι τη Μακεδονία. Πρόκειται για τοπικό πολίτευμα με πρωτοποριακό και φιλελεύθερο χαρακτήρα, του οποίου οι διατάξεις απηχούν την προσωπικότητα του συντάκτη του κειμένου, που ήταν μέλος επιφανούς Φαναριώτικης οικογένειας, εμβαπτισμένος στις ιδέες του γαλλικού Διαφωτισμού και βαθιά επηρεασμένος από το έργο του Ρήγα Βελεστινλή.

Στη συγκεκριμένη αναφορά του Αρείου Πάγου προς την Κεντρική Διοίκηση γίνεται μνεία στην έλλειψη τροφών, πολεμοφοδίων και όπλων που αντιμετωπίζουν οι περιοχές αρμοδιότητάς του.