Αναφορά του Αντεπάρχου Μυκόνου

Πληροφορίες Εκθέματος

Τόπος & Χρόνος: Μύκονος, 15 Οκτωβρίου 1822
Αριθμός Εγγράφου: Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τόμ. 13, αρ. 204
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή: Αναφορά του Αντεπάρχου Μυκόνου προς τον Υπουργό Εσωτερικών, για τη νικηφόρο απόκρουση του τουρκικού στόλου στην ομώνυμη ναυμαχία