Αναφορά Κυβερνήτη περί των πόρων του σχολείου του Άργους

Αναφορά Κυβερνήτη περί συντηρήσεως της Εκκλησιαστικής Σχολής στον Πόρο
Αναφορά Κυβερνήτη περί συντηρήσεως της Εκκλησιαστικής Σχολής στον ΠόροΑναφορά Κυβερνήτη περί συντηρήσεως της Εκκλησιαστικής Σχολής στον Πόρο

Πληροφορίες Εκθέματος

Συλλογή: Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας
Τόμος: 21
Αριθμός Εγγράφου: 136
Σελίδα/-ες: 128-129
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

Αναφορά (αρ. 2392) του Κυβερνήτη, Ιω. Καποδίστρια, προς τη Γερουσία, περί των πόρων του αλληλοδιδακτικού σχολείου του Άργους
(Ναύπλιον, 16 Ιουνίου 1831)

Ο Κυβερνήτης εκφράζει την ικανοποίηση για τη χρηματική συνεισφορά των τοπικών παραγόντων με στόχο την ίδρυση του νέου αλληλοδιδακτικού σχολείου. Παράλληλα, εκφράζει την άποψη ότι θα πρέπει να δημοπρατηθεί η έγγειος περιουσία του παλαιού σχολείου, με στόχο την οικοδόμηση του νέου σε καταλληλότερη περιοχή, και ζητά τη σχετική έγκριση της Γερουσίας.

Η αλληλοδιδακτική μέθοδος αποτέλεσε την κυρίαρχη μεθοδολογία της στοιχειώδους εκπαίδευσης στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα. Διαδόθηκε μέσω του περιοδικού Ερμής ο Λόγιος το 1816 με εισηγητική έκθεση του Γεωργίου Κλεόβουλου, ο οποίος την είχε σπουδάσει στο Παρίσι. Η συγκεκριμένη διδακτική μεθοδολογία, στην οποία οι καλύτεροι μαθητές, οι λεγόμενοι πρωτόσχολοι, υπό την καθοδήγηση του δασκάλου δίδασκαν τους υπόλοιπους, χρησιμοποιήθηκε στην Αγγλία από τα μέσα του 17ου αι. και τελειοποιήθηκε στη Γαλλία από τον Sarasin.