Αναφορά Κολοκοτρώνη προς Πελοποννησιακή Γερουσία

Αναφορά Κολοκοτρώνη προς Πελοποννησιακή Γερουσία

Πληροφορίες Εκθέματος

Συλλογή: Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας
Τόμος: 9
Αριθμός Εγγράφου: 25
Σελίδα/-ες: 32
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

Αναφορά του Θ. Κολοκοτρώνη προς την Πελοποννησιακή Γερουσία με θέμα τις στρατιωτικές επιχειρήσεις (Αγιώργης, 28 Ιουλίου 1822)

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ενημερώνει τους Γερουσιαστές για την επικράτηση των ολίγων Ελλήνων ανδρών του εις βάρος πολλών χιλιάδων εχθρών, καθώς και για τη λαφυραγωγία που ακολούθησε. Επίσης, ζητεί την έκδοση εγκυκλίου για τη στρατολόγηση δυνάμεων από τις γύρω επαρχίες, τονίζοντας ότι από την προσέλευση στρατευμάτων κρέμεται η ασφάλεια της ελευθερίας.