Αναφορά για εισαγωγή Π. Μπόταση στο Εκτελεστικό

Αναφορά για εισαγωγή Π. Μπόταση στο Εκτελεστικό

Πληροφορίες Εκθέματος

Συλλογή: Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας
Τόμος: 9
Αριθμός Εγγράφου: 201
Σελίδα/-ες: 228-229
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

Αναφορά των παραστατών Σπετσών και Ψαρών, για να εισαχθεί στο Εκτελεστικό Σώμα ο Παναγιώτης Μπότασης
(Τρίπολη, 23 Ιουνίου 1823)

Δεδομένου ότι, αφενός, τα τρία νησιά, Ύδρα, Σπέτσες και Ψαρά, δικαιούνται να έχουν ένα μέλος ως εκπρόσωπο στο Εκτελεστικό Σώμα και, αφετέρου, κατά την παρελθούσα διοικητική περίοδο το μέλος αυτό προερχόταν από την Ύδρα, οι πληρεξούσιοι Σπετσών και Ψαρών εισηγούνται ως δίκαιη την εισαγωγή στο Σώμα του Σπετσιώτη Παναγιώτη Μπόταση. Πράγματι, ο εν λόγω έγινε αρχικά μέλος και στη συνέχεια αντιπρόεδρος του Εκτελεστικού.