Α. Μουστοξύδης, Précis des operations de la flotte grecque

Α. Μουστοξύδης, Précis des operations de la flotte grecque
Α. Μουστοξύδης, Précis des operations de la flotte grecque

Πληροφορίες Εκθέματος

Συγγραφέας: Ανδρέας Μουστοξύδης (αποδιδόμενο)
Εκδότης: G. Agrati
Τίτλος: Précis des opérations de la flotte grecque, durant la Révolution de 1821 et 1822, écrit par un Grec
Σελίδα/-ες: προμετωπίδα & τίτλος, 22, 46
Τόπος & Χρόνος: Παρίσι 1822
Εκδοτικός Οίκος: C.J. Trouvé
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής