Α. Φραντζής, Επιτομή Ιστορίας Αναγεννηθείσης Ελλάδος

Α. Φραντζής, Επιτομή Ιστορίας Αναγεννηθείσης Ελλάδος
Α. Φραντζής, Επιτομή Ιστορίας Αναγεννηθείσης ΕλλάδοςΑ. Φραντζής, Επιτομή Ιστορίας Αναγεννηθείσης ΕλλάδοςΑ. Φραντζής, Επιτομή Ιστορίας Αναγεννηθείσης Ελλάδος

Πληροφορίες Εκθέματος

Συγγραφέας: Αμβρόσιος Φραντζής
Τίτλος: Επιτομή της ιστορίας της αναγεννηθείσης Ελλάδος
Τόμος: Α΄
Σελίδα/-ες: τίτλου & 92-93
Τόπος & Χρόνος: Αθήνα 1839
Εκδοτικός Οίκος: Εκ της Τυπογραφίας Η Βιτώρια του Κωνστ. Καστόρχη και Συντροφίας
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

Ο Αμβρόσιος Φραντζής (κατά κόσμον Ανδρόνικος Φρατζής), κληρικός, ιστορικός, πολιτικός και αγωνιστής της Επανάστασης του 1821, υπήρξε μέλος της Φιλικής Εταιρείας.

Τον Ιανουάριο του 1821, μαζί με τον επίσκοπο Γερμανό, μετέβη από την Κυπαρισσία στη Βοστίτσα (το σημερινό Αίγιο), για να λάβει μέρος στην ομώνυμη μυστική Συνέλευση (26-30 Ιανουαρίου 1821), που πραγματοποιήθηκε στην οικία του πρόκριτου της επαρχίας Ανδρέα Λόντου, παρουσία σηµαντικών ιεραρχών και προκρίτων της ευρύτερης περιοχής, όπως, μεταξύ άλλων, ο Παπαφλέσσας, ο Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος, οι Ανδρέας και Νικόλαος Λόντος, ο Ανδρέας Ζαΐµης κ.ά. Παρά το γεγονός ότι η εισήγηση του Παπαφλέσσα για άμεση ένοπλη εξέγερση εναντίον των Τούρκων υπό τη στήριξη της Ρωσίας, με την αιτιολογία ότι υπήρχαν «χρήματα άπειρα» και «στόλος πολύς» αντιμετωπίστηκε με καχυποψία από τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους («τα παρά του Γρηγορίου Δικαίου διαφημιζόμενα», όπως σχολιάζει στη σελ. 93 ο Φραντζής), ο κύβος για την έκρηξη της Επανάστασης είχε ήδη ριφθεί.