Page 439 - Αντικρίζοντας την Ελευθερία!
P. 439

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΩΝ ΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ
                                    ΊΊΊ.10.8
[Ταλαντίου Νεόφυτος Τοποτηρητής Αθηνών] Λόγος παραινετικός, αφορών πρός το πανελλήνιον. [Εν Ναυπλίωι. 1827. Εν τηι Τυπογραφίαι της Διοικήσεως.] Βιβλιοθήκη της Βουλής
Ο ΝΈΟΦΥΤΟΣ ΤΑΛΑΝΤΊΟΥ (Νικόλαος ή Νεόφυτος Μεταξάς, 1762-1861) ήταν Έλληνας κλη- ρικός, αθηναϊκής καταγωγής. Ως επίσκοπος Ταλαντί- ου, κοντά ση Λιβαδειά, ευλόγησε την Επανάσταση, μαζί με τον Σαλώνων Ησαϊα, στις 27 Μαρτίου 1821 στη μονή του Οσίου Λουκά, παρόντος του Αθανασί- ου Διάκου, και λίγες μέρες αργότερα (31 Μαρτίου) πρωτοστάτησε στην απελευθέρωση της Αταλάντης. Μετείχε και σε διάφορες άλλες μάχες, καθώς και στις
ΊΊΊ.10.9
Angelica Palli
πολιτικές εξελίξεις. Το 1823 ανέλαβε και τοποτηρη- τής της Επαρχίας Αθηνών, τίτλο με τον οποίο υπο- γράφει το παρόν φυλλάδιο, ενώ αργότερα το 1833 ενθρονίστηκε Μητροπολίτης Αθηνών.
Ο παραινετικός λόγος του είναι ενδεικτικός των πο- λιτικών του θέσεων και δημόσιων παρεμβάσεων. Απευθύνεται προς το πανελλήνιο με πνεύμα ποιμαντι- κό, επισημαίνοντας κυρίως τους κινδύνους που έχει δημιουργήσει για την πορεία του Αγώνα η διχόνοια.
 Alessio ossia gli ultimi giorni di Psara. Romanzo istorico
Italia 1827. Βιβλιοθήκη της Βουλής
Ή ΛΟΓΟΤΈΧΝΉΣ ANGELICA PALLI BARTOLOMEI (1798-1875), με οικογενειακή καταγωγή από τα Γιάννενα και τη Λακωνία, χάρη στην κλασική παιδεία της, είχε χαρακτηριστεί από τον Ιτα- λό λογοτέχνη και φιλόσοφο Alessandro Manzoni ως «νέα Σαπφώ».
Γεννημένη από ελληνική οικογένεια στο Λιβόρνο, είχε εθνική συνείδηση ιταλική και συγχρόνως ελληνική. Όταν ξέσπασε η Ελληνική Επανάσταση, η Πάλλη ανέ- πτυξε πατριωτική δράση, μετατρέποντας το φιλολο-
ΊΊΊ.10.10
Alessandro Battaglia, Corcirese
Sopra il Risorgimento della Grecia, Canti Londra: Presso J. Booth, Duke Street, Portland Place. 1827. Βιβλιοθήκη της Βουλής
ΈΡΓΟ ΤΟΥ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΥ ΜΠΑΤΑΛΉ
(Alessandro Battaglia) από την Κέρκυρα, σε ιταλική γλώσσα, τυπωμένο στο Λονδίνο, από το τυπογρα- φείο του G. Schulze. Πρόκειται για ποιητική σύνθεση εμπνευσμένη από την εξέλιξη της Ελληνικής Επανά- στασης, με πνεύμα ηρωικό και ύφος λυρικό, επηρε- ασμένο από την ιταλική λογοτεχνία της εποχής, της οποίας ο συγγραφέας είναι γνώστης και κοινωνός. Στον τίτλο του έργου κάνει λόγο για την Ελληνική
γικό σαλόνι της σε κέντρο φιλελληνικό, με εράνους υπέρ του ελληνικού Αγώνα.
Στο ύφος των δραματικών έργων που συνέθετε συ- νήθως, εξέδωσε το ιστορικό μυθιστόρημα με τον τίτ- λο «Αλέξιος ή Οι τελευταίες μέρες των Ψαρών», όπου η εξιστόρηση απευθύνεται στον συναισθηματισμό του αναγνώστη, εξυμνώντας ουσιαστικά την αγάπη για την πατρίδα. Τα έσοδα από την έκδοση προορίζονταν για την ενίσυχη του ελληνικού Αγώνα.
Παλιγγενεσία, καθώς και στην αφιέρωση όπου δίνει ως χρονολογία την έκτη χρονιά από την έναρξή της. Η έκδοση μάλιστα αφιερώνεται στις Isabella και Ada Byron, σύζυγο και κόρη του λόρδου Βύρωνα, σε ανα- γνώριση της θυσίας του για την Ελλάδα. Τα ποιήματα του Αλ. Μπατάλη, έστω σε γλώσσα μη ελληνική, είναι ενδεικτικά του ενθουσιασμού με τον οποίο η ελληνική λογιοσύνη εκτός του επαναστατημένου ελλαδικού χώ- ρου υποδέχτηκε και συνέδραμε, ιδεολογικά, τον Αγώνα.
 ΗΡΩΟΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ Ήρωες της γραφίδας 439
 

   437   438   439   440   441