Page 424 - Αντικρίζοντας την Ελευθερία!
P. 424

 Μαντώ Μαυρογένους (1796/7-1840)
ΓΟΝΟΣ ΑΡΧΟΝΤΊΚΉΣ ΟΊΚΟΓΈΝΈΊΑΣ ΤΉΣ ΜΥΚΟ- ΝΟΥ με φαναριώτικη καταγωγή, γεννήθηκε το 1796 ή 1797 στην Τεργέστη, όπου διέμενε η οικογένειά της λόγω της εμπο- ρικής δραστηριότητας του πατέρα της Νικολάου Μαυρογένη. Το ξέσπασμα της Επανάστασης την βρήκε στην Τήνο, όπου εγκατα- στάθηκε μετά τον θάνατο του πατέρα της. Από εκεί μετέβη στη Μύκονο και τέθηκε επικεφαλής των επαναστατημένων συμπα- τριωτών της, διαθέτοντας την οικογενειακή της περιουσία στον Αγώνα. Αναφέρεται μάλιστα ότι το 1822 η Μαντώ πούλησε τα κοσμήματά της, για να εξοπλίσει μπρίκι με πλήρωμα 65 ανδρών.
Σύμφωνα με πληροφορίες που παραθέτουν ξένοι, κυρίως περι- ηγητές, η Μαυρογένους έλαβε μέρος σε επιχειρήσεις εναντίον των Τούρκων στην Κάρυστο, το Πήλιο και την Φθιώτιδα. Στις 11 Οκτωβρίου 1822 ηγήθηκε του αγώνα των κατοίκων της Μυκό- νου για την απόκρουση της απόβασης στο νησί αλγερινών πει- ρατών. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά της στην ενίσχυση του φιλελληνικού κινήματος, μέσω επιστολών που έγραφε προς γυ- ναικείους φιλελληνικούς κύκλους της Ευρώπης, στους οποίους το όνομά της είχε προσλάβει θρυλικές διαστάσεις.
Το 1825 ζούσε στο Ναύπλιο, σε ένα φτωχικό σπίτι, καθώς η οικογενειακοί της πόροι είχαν εξαντληθεί. Ο ανεκπλήρωτος έρωτάς της για τον Δημήτριο Υψηλάντη, ο οποίος της είχε υπο- σχεθεί γάμο αλλά ανακάλεσε την υπόσχεσή του, την συνέτριψε ψυχολογικά και την οδήγησε σε ακραίες συμπεριφορές, καθώς υπέβαλε στην Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας (1827) ένα υπό- μνημα-κατηγορητήριο κατά του Υψηλάντη, ζητώντας από τους πληρεξουσίους την καταδίκη του. Το υπόμνημά της αγνοήθηκε. Αναφορά υπέβαλε και προς τον Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, τον Φεβρουάριο του 1828, ο οποίος, από εκτίμηση προς το πρό- σωπό της και την προσφορά της, απένειμε στη Μαντώ τον τι- μητικό βαθμό του αντιστρατήγου και μικρή σύνταξη. Μετά τον θάνατο του Καποδίστρια, η ανέχεια και οι διαταραγμένες σχέσεις με την οικογένειά της την οδηγούν στον Πόρο, όπου πέθανε ξε- χασμένη από όλους το 1840.
Η Μαντώ Μαυρογένους με τη μόρφωση, την επαναστατικότητα και τον δυναμικό της χαρακτήρα αναδείχθηκε σε μία από τις ση- μαντικότερες γυναικείες μορφές της Επανάστασης.
424 ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!
   ΊΊΊ.8.2
J. Ginouvier
Mavrogénie, ou l’héroine de la Grèce. Nouvelle historique et contemporaine, suivie d’une lettre de l’heroïne Aux Dames Parisiennes.
A Paris, chez Delaforest, Libraire, Rue des Filles-Saint-Thomas,
No 7, et chez Ponthieu, au Palais-Royal. 1825. Βιβλιοθήκη της Βουλής
Ή ΝΟΥΒΈΛΑ ΤΟΥ J.F.T. GINOUVIER εξιστορεί με γλαφυρό τρόπο τη ζωή της Μαντώς Μαυρογένους, προσθέτοντας ωστόσο πολλές αυθαίρετες και φανταστικές πληροφορίες, παρα- πλανώντας μάλιστα την ιστορική έρευνα. Ωστόσο, η υπερβολή της εξιστόρησης για την «ηρωίδα της Ελλάδας» ευθύνεται εν πολλοίς για τη δημιουργία του μύθου της στους φιλελληνικούς κύκλους της Ευρώπης.
Περιλαμβάνεται επίσης επιστολή, μεταφρασμένη από τον φιλέλλη- να συγγραφέα στα γαλλικά, που η Μαυρογένους απευθύνει στις παρισινές κυρίες, με έντονο συναισθηματισμό, προκειμένου να με- ταδώσει τη σκληρότητα της ζωής των Ελλήνων υπό τον οθωμανι- κό ζυγό και να καλέσει σε στήριξη του Αγώνα τους


   422   423   424   425   426