Page 422 - Αντικρίζοντας την Ελευθερία!
P. 422

 ΙΙΙ.8
Οι ηρωίδες
Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα (1771-1825)
ΑΠΟ ΤΊΣ ΣΉΜΑΝΤΊΚΟΤΈΡΈΣ ΓΥΝΑΊΚΈΊΈΣ ΜΟΡ- ΦΈΣ της Επανάστασης, η Μπουμπουλίνα γεννήθηκε στις φυ- λακές της Κωνσταντινούπολης, κατά την επίσκεψη της μητέρας της στον άρρωστο φυλακισμένο πατέρα της, κρατούμενο για την ανάμειξή του στα Ορλωφικά (1770). Μετά τον δεύτερο γάμο της μητέρας της με τον Δημήτρη Λαζάρου-Ορλώφ, η Λασκαρίνα απέκτησε 8 ετεροθαλή αδέλφια.
Και η ίδια παντρεύτηκε δύο φορές, τη δεύτερη με τον πλούσιο Σπετσιώτη πλοιοκτήτη Δ. Μπούμπουλη, από τον οποίο πήρε το επίθετό της. Μετά τον θάνατό του, το 1811, αύξησε την περιου- σία του και ναυπήγησε το πλοίο «Αγαμέμνων», εξοπλίζοντάς το με 18 πυροβόλα. Ακόμη, ναυπήγησε τρία μικρότερα πλοία, ενώ είχε προμηθευτεί κρυφά όπλα και πολεμοφόδια. Μάλιστα, όταν έγινε εις βάρος της καταγγελία στην Υψηλή Πύλη για την κατα- σκευή πολεμικών πλοίων, κατάφερε να αποφύγει την τιμωρία, δωροδοκώντας τον απεσταλμένο Τούρκο επιθεωρητή.
Η Μπουμπουλίνα μέσα σε σχεδόν δύο χρόνια διέθεσε την περι- ουσία της στον Αγώνα, συντηρώντας τον ελληνικό στόλο. Συμ- μετείχε στην πολιορκία του Ναυπλίου και ήταν από τους πρώ- τους που μπήκαν στην Τριπολιτσά, τον Σεπτέμβριο του 1821. Μετά την άλωση του Ναυπλίου τον Δεκέμβριο του 1822, εγκα- ταστάθηκε στην πόλη, παντρεύοντας μάλιστα την κόρη της με τον φρούραρχο της πόλης Πάνο Κολοκοτρώνη, γιο του Θεόδω- ρου. Κατά τη διάρκεια των εμφυλίων, υποστήριξε τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, ζητώντας την αποφυλάκισή του, με αποτέλεσμα να κριθεί επικίνδυνη και να συλληφθεί δύο φορές από το Υπουρ- γείο Αστυνομίας, με εντολή φυλάκισης. Τελικά εξορίστηκε στις Σπέτσες, χάνοντας τον κλήρο γης που το κράτος της είχε παρα- χωρήσει στο Ναύπλιο. Σκοτώθηκε στο πατρικό της σπίτι, κατά τη διάρκεια οικογενειακής συμπλοκής, τη στιγμή που είχε αποφασί- σει να ριχθεί και πάλι στον Αγώνα, με στόχο την απόκρουση του Ιμπραήμ.
422 ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!
 ΊΊΊ.8.1
Peter Heinrich Lambert von Hess (1792-1871)
Η Μπουμπουλίνα στον αποκλεισμό του Ναυπλίου λιθογραφία, 62 x 45 εκ.
υπογραφές: P Herivegen inv. et sculpsit (κάτωθεν του διακοσμητικού πλαι- σίου, κεντρικά) / Gemalt v. Peter Hess (κάτω αριστερά) / Lithogr. v. H. Kohler (κάτω δεξιά) / Eigenthum u. Verlag v. Meÿ u. Widmaÿer, München. (κάτω κεντρικά)
επιγραφές: Η Βοβολίνα / αποκλείει την Ναυπλίαν. (επάνω) / Bobolina / blockading Nauplia. (αριστερά) / Bobolina bloquant Nauplie. (δεξιά) / Bobolina / blokirt Nauplia. (κάτω)
Συλλογή Έργων Τέχνης της Βουλής των Ελλήνων, αρ. ευρ. 314
ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΊΚΟ ΠΡΟΈΡΧΈΤΑΊ από τη σειρά έργων του Peter von Hess [πρβλ. αρ. κατ. II.1.17-20].
Η σπετσιώτισσα καπετάνισσα Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, με τα δύο πλοία που ναυπήγησε και εξόπλισε με δικά της έξοδα, εξέπλευσε τον Μάιο του 1821 από τις Σπέτσες περιπλέοντας τις ακτές της Πελοποννήσου.
Απεικονίζεται όρθια στο ιστιοφόρο, να κατευθύνει τους ναύτες της, ενώ στο βάθος διακρίνεται το Παλαμήδι του Ναυπλίου. Η Μπου- μπουλίνα συνέδραμε στον αποκλεισμό του Αργολικού κόλπου, απο- κόπτοντας έτσι τα οθωμανικά στρατεύματα από ανεφοδιασμό δια θαλάσσης. Τελικά, τον Δεκέμβριο του 1822 το Παλαμήδι αλώθηκε από τις ελληνικές δυνάμεις. Η Μπουμπουλίνα με τα καράβια της συνέδραμε αποφασιστικά και στη νίκη του ελληνικού στόλου το 1822 έξω από τις Σπέτσες.   420   421   422   423   424