Θ. Φαρμακίδης, Στοιχεία Ελληνικής Γλώσσης

Θ. Φαρμακίδης, Στοιχεία Ελληνικής
Θ. Φαρμακίδης, Στοιχεία ΕλληνικήςΘ. Φαρμακίδης, Στοιχεία Ελληνικής

Πληροφορίες Εκθέματος

Συγγραφέας: Θεόκλητος Φαρμακίδης
Τίτλος: Στοιχεία της Ελληνικής Γλώσσης προς χρήσιν
Τόμος: Α΄
Σελίδα/-ες: τίτλου & ψευδοτίτλου
Τόπος & Χρόνος: Βιέννη 1815
Εκδοτικός Οίκος: Εκ της Τυπογραφίας Ιωάν. Βαρθ. Τσβεκίου
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

Ο Θεόκλητος Φαρμακίδης (1784-1860), λόγιος κληρικός, πρωτοπόρος εφημεριδογράφος και αγωνιστής της Ελληνικής Επαναστάσεως, είχε διατελέσει, μεταξύ άλλων, εκδότης της εφημερίδας Λόγιος Ερμής και της πρώτης ελληνικής εφημερίδας στα έως τότε απελευθερωμένα εδάφη, με τίτλο Ελληνική Σάλπιγξ.

Εκτός από τον χώρο των εκδόσεων, ο Φαρμακίδης εκλέχθηκε πληρεξούσιος σε αρκετές Εθνοσυνελεύσεις και κατέλαβε σημαντικά διοικητικά αξιώματα, όπως έφορος «της παιδείας και της ηθικής ανατροφής των παίδων», μέλος του Αρείου Πάγου Ανατολικής Ελλάδος, διευθυντής του Εθνικού Τυπογραφείου κ.ά.

Στο έργο Στοιχεία της Ελληνικής Γλώσσης μεταφράζει το Elementarbuch der Griechischen Sprache für Anfänger του Friedrich Jacobs, από την τέταρτη έκδοση του 1812, αφιερώνοντας τη μεταφραστική του εργασία «τη ελληνική νεολαία», με τις χρηστές ελπίδες της πατρίδας για μάθηση και προκοπή.