Συνέλευση Καλτεζών

Συνέλευση Καλτεζών
Συνέλευση ΚαλτεζώνΣυνέλευση Καλτεζών

Πληροφορίες Εκθέματος

Συλλογή: Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας
Τόμος: 1
Αριθμός Εγγράφου: 441
Σελίδα/-ες: 441-442
Προέλευση: 441 Σελίδα/-ες: 441-442
Περιγραφή:

Συνέλευση Καλτεζών-Καταστατικό Πελοποννησιακής Γερουσίας (26 Μαΐου 1821)

Η Συνέλευση των Καλτεζών συνεδρίασε στα τέλη Μαΐου 1821 με πρωτοβουλία της Μεσσηνιακής Συγκλήτου στην ομώνυμη μονή, στη Μαντίνεια. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της παν-πελοποννησιακής αυτής συνέλευσης καθήκοντα προέδρου άσκησε ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης και γραμματέα ο Ρήγας Παλαμήδης. Η συνέλευση εξέδωσε στις 26 Μαΐου Πράξη με την οποία δηµοσιοποιούσε την εκλογή εκτελεστικής επιτροπής με το όνομα «Πελοποννησιακή Γερουσία», στην οποία αυτοδικαίως υπήχθησαν όλα τα τοπικά αυτοδιοικητικά όργανα της περιοχής. Σκεπτικό της εν λόγω πρωτοβουλίας ήταν «Η γενική ευταξία των υποθέσεων της πατρίδος μας Πελοποννήσου και η αισία έκβασις του προκειμένου ιερού αγώνος περί της σεβαστής ελευθερίας του Γένους μας […]». Πρόκειται για το πρώτο καταστατικό κείμενο των επαναστατημένων Ελλήνων.