Συμφωνητικό παράδοσης Τούρκων της Κορίνθου

Συμφωνητικό παράδοσης Τούρκων της Κορίνθου

Πληροφορίες Εκθέματος

Συλλογή: Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας
Τόμος: 17
Αριθμός Εγγράφου: 158
Σελίδα/-ες: 92
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

Συμφωνητικό των Τούρκων της Κορίνθου με τους πληρεξουσίους της ελληνικής Διοικήσεως αναφορικά με τους όρους παράδοσής τους (Κόρινθος, 26 Οκτωβρίου 1823)

Οι Τούρκοι του κάστρου της Κορίνθου, καταβεβλημένοι από την πείνα, αναγκάστηκαν να παραδοθούν στους πληρεξουσίους της ελληνικής Διοικήσεως, υπό τους όρους ότι θα προστατευθεί η ζωή και η τιμή τους και, αφού παραδώσουν όλα τους τα όπλα και τα υπάρχοντα και γίνει ανταλλαγή ομήρων, θα μεταφερθούν με καράβι στη Θεσσαλονίκη με έξοδα της ελληνικής πλευράς.