Σατωβριάνδος, Υπόμνημα περί της Ελλάδος

Πληροφορίες Εκθέματος

Συγγραφέας: François René de Chateaubriand
Τίτλος: Υπόμνημα περί της Ελλάδος
Σελίδα/-ες: 5, τίτλος, 3, 23
Τόπος & Χρόνος: Παρίσι 1825
Εκδοτικός Οίκος: Εκ της τυπογραφίας Φιρμίνου Διδότου
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής