Ρήγας Φεραίος, Προσωποποίηση της Ελλάδας

Ρήγας Φεραίος, Προσωποποίηση της Ελλάδας

Πληροφορίες Εκθέματος

Καλλιτέχνης: Ρήγας Φεραίος (1757-1798)
Σχεδιαστής: Franz Müller (1755-1816)
Θέμα: Επίτιτλο (4ο φύλλο της Χάρτας της Ελλάδος)
Χρονολογία: 1797
Τεχνική & Υλικό: χαλκογραφία
Διαστάσεις: 50,5 x 69 εκ.
Υπογραφή: ΧΑΡΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ εν ή Περιέχονται αι ΝΗΣΟΙ ΑΥΤΗΣ κ’ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ εις την Ευρώπην κ’ μικρὰν σίαν ΠΟΛΥΑΡΙΘΜΩΝ ΑΠΟΙΚΙΩΝ ΑΥΤΗΣ περιοριζομένων, απ’ ανατολών, διά των Μύρων της Λυκίας, μέχρι του Αργανθονίου όρους της Βιθυνίας. απ' άρκτου, δια του Ακ Κερμανίου, των Καρπαθίων ορών, κ Δουνάβεως κ Σάββα των ποταμών. από δυσμών, δια του Ούννα, κ του Ιωνίου πελάγους. από δε μεδημβρίας, δια του Λιβυκου. τα πλείω μὲ τὰς παλαιὰς κ’ νέας ονομασίας. πρὸς δὲ 9 επιπεδογραφίαι τινών περιφήμων πόλεων κ’ τόπων ΑΥΤΗΣ, συντείνουσαι εις τὴν κατάληψιν του Νέου ΑΝΑΧΑΡΣΙΔΟΣ. μία Χρονολογία των βασιλέων, κ’ μεγάλων ανθρώπων ΑΥΤΗΣ, 160 τύποι Ελληνικών νομισμάτων, ερανισθέντων εκ του αὐτοκρατορικού ταμείου της Αουστρίας πρὸς αμυδράν Ιδέαν της αρχαιολογίας. εν σώμα, εις 12. τμήματα. νυν πρώτον εκδοθείσα, παρὰ του ΡΗΓΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗ ΘΕΤΤΑΛΟΥ Χάριν των Ελλήνων κ’ φιλελλήνων. 1797. Εχαράχθη παρά του Φρανσουά Μήλλερ εν Βιέν.
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων