Ρήγας Φεραίος, Χάρτα της Ελλάδος

Ρήγας Φεραίος, Χάρτα της Ελλάδος

Πληροφορίες Εκθέματος

Σχεδιαστής: Ρήγας Φεραίος (1757-1798)
Χαράκτης: Franz Müller (1755-1816)
Θέμα: Χάρτα της Ελλάδος
Χρονολογία: 1797
Τεχνική & Υλικό: 8 φύλλα χαλκογραφίας
Διαστάσεις: 230 x 230 εκ. (έκαστο φύλλο 50,5 x 69 εκ.)
Προέλευση: Συλλογή Έργων Τέχνης της Βουλής