Προληπτικά μέτρα για επέκταση της πανώλης

Προληπτικά μέτρα για επέκταση της πανώλης

Πληροφορίες Εκθέματος

Συλλογή: Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας
Τόμος: 10
Αριθμός Εγγράφου: 174
Σελίδα/-ες: 112
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

Έγγραφο του Εκτελεστικού προς το Βουλευτικό με θέμα τη λήψη αστυνομικών μέτρων για την  πρόληψη της επεκτάσεως της πανώλης (Τρίπολη, 4 Iουνίου 1823)

Η συχνή εμφάνιση επιδημιών, λόγω των υγειονομικών συνθηκών της εποχής, προκαλούσε ανθρώπινες απώλειες συγκρίσιμες με εκείνες των πεδίων των μαχών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η επιδημία τύφου που έπληξε αρχικά την Τρίπολη και αργότερα το Ναύπλιο και άλλες πόλεις που τελούσαν υπό πολιορκία, οι θάνατοι από δυσεντερία στο πολιορκούμενο Μεσολόγγι και η μεγάλη επιδημία πανώλης την άνοιξη του 1828, την οποία ο Καποδίστριας αντιμετώπισε με τη βοήθεια, μεταξύ άλλων, του Ελβετού φιλέλληνα γιατρού Louis-André Gosse. Ο τελευταίος, αφού μελέτησε τα κρούσματα και κατέληξε σε συμπεράσματα για τη φύση της ασθένειας, έλαβε σειρά προληπτικών και θεραπευτικών μέτρων, όπως η καυτηρίαση των οιδημάτων, η τοποθέτηση των νοσούντων κάτω από τη σκιά φυλλωμάτων σε απόσταση έξι μέτρων του ενός από τον άλλο, η καύση των ρούχων των νεκρών, η ματαίωση των εκκλησιασμών και το κλείσιμο των καφενείων.