Προκήρυξη για τη σύσταση αλληλοδιδακτικού σχολείου στην Τρίπολη

Προκήρυξη για τη σύσταση αλληλοδιδακτικού σχολείου στην Τρίπολη

Πληροφορίες Εκθέματος

Συλλογή: Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας
Τόμος: 1
Αριθμός Εγγράφου: 452
Σελίδα/-ες: 452
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

Προκήρυξη της Πελοποννησιακής Γερουσίας για την ίδρυση αλληλοδιδακτικού σχολείου στην Τρίπολη
(Τρίπολη, 16 Μαρτίου 1822)

Το ζήτημα της ίδρυσης σχολείων αποτελεί προτεραιότητα, αλλά και υποχρέωση της Διοίκησης, όπως αποδεικνύει και η σχετική μέριμνα της Πελοππονησιακής Γερουσίας: «Κάθε πεφωτισμένη Διοίκησις έχει χρέος να φροντίζη διά την ανατροφήν των πολιτών, διά την ηθικήν και διά την καλήν νομοθεσίαν […]. Άρα ο άνθρωπος δεν γεννάται φύσει κακούργος ή ενάρετος, αλλ’ η διοίκησις τον αποκατασταίνει τοιουτότροπον». Γι’ αυτό, η Πελοποννησιακή Γερουσία έλαβε «πατριωτικήν κηδεμονίαν» και προχωρεί στην ίδρυση αλληλοδιδακτικού σχολείου, καλώντας τη φιλομαθή νεολαία όλης της Πελοποννήσου να σπεύσει να διδαχθεί αμισθί τα κοινά γράμματα, ελληνικά, μαθηματικά, καθώς και ιταλικά και γαλλικά, με μόνη δαπάνη την αγορά των βιβλίων και τα έξοδα διατροφής.