Ποσό για στράτευμα Πατρών

Ποσό για στράτευμα Πατρών

Πληροφορίες Εκθέματος

Αρχείο: Ιω. Παπαδιαμαντόπουλου
Αριθμός Εγγράφου: 159
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

Εντολή του Μινίστρου του Πολέμου, Ιω. Κωλέττη, προς τον Ιω. Παπαδιαμαντόπουλο (Κόρινθος, 4 Μαΐου 1822)

Ο Μινίστρος του Πολέμου δίνει στον Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλο εντολή παράδοσης του ποσού, που η Διοίκηση ενέκρινε για το στράτευμα των Πατρών, στον μόλις ορισθέντα τον Μάιο του 1822 υποφροντιστή του στρατεύματος, Ιωάννη Σισίνη.