Παροχή βοήθειας προς Χίους πρόσφυγες

Παροχή βοήθειας προς Χίους πρόσφυγες

Πληροφορίες Εκθέματος

Συλλογή: Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας
Τόμος: 13
Αριθμός Εγγράφου: 5
Σελίδα/-ες: 5-6
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

Έγγραφο του Μινιστερίου Εσωτερικών προς τον Πρόεδρο του Εκτελεστικού για την παροχή βοήθειας προς τους Χίους πρόσφυγες (Κόρινθος, 20 Απριλίου 1822)

Η καταστροφή της Χίου στις 30 Μαρτίου 1822, σε αντίποινα για την κήρυξη της Επανάστασης στο νησί από τον Σάμιο Λυκούργο Λογοθέτη, προκάλεσε αίσθηση στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, ενδυναμώνοντας το φιλελληνικό κίνημα.

Στο παρόν έγγραφο, ο Υπουργός των Εσωτερικών εισηγείται τη λήψη μέτρων για την ενίσχυση των Χιωτών προσφύγων: «Το δεινόν συμβάν της Χίου εβίασεν άπειρον αριθμόν από τους κατοίκους της προς αποφυγήν της τυραννικής σκληρότητος, να περιπλανώνται εις τας οδούς της Ελλάδος». Επισημαίνεται ότι η «Ελλάς ως γνησία μήτηρ» οφείλει να τους δεχθεί στους κόλπους της και η Διοίκηση «ως ευεργετικός πατήρ» να προβλέπει τις ανάγκες τους.