Παράδοση Νεοκάστρου

Παράδοση Νεοκάστρου
Παράδοση ΝεοκάστρουΠαράδοση Νεοκάστρου

Πληροφορίες Εκθέματος

Συλλογή: Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας
Τόμος: 1
Αριθμός Εγγράφου: 445
Σελίδα/-ες: 445-446
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

Παράδοση Νεοκάστρου (Νεόκαστρο, 7 Αυγούστου 1821)

Η πολύμηνη πολιορκία «με κανόνια, μπόμπαις και με τουφέκια» και ο αποκλεισμός του φρουρίου του Νεοκάστρου από τους επαναστατημένους Έλληνες (25 Μαρτίου-9 Αυγούστου 1821) δημιούργησαν έντονο επισιτιστικό πρόβλημα στους πολιορκούμενους Τούρκους, οδηγώντας τους τελικά στην παράδοση και την εγκατάλειψη των αρμάτων τους: «Ετούτον τον τρόπον τους εφέραμεν εις τέτοιον περεσέ, όπου έφαγαν τ’ άλογά τους και κάθε άλλο είδος ζώων όπου ευρέθη μέσα […], και επαραδίδοντο εκ της πείνης σχεδόν αποθαμένοι εις χείρας μας».