Οι Πελοποννήσιοι ως αρχαίοι Σπαρτιάτες

Οι Πελοποννήσιοι ως αρχαίοι Σπαρτιάτες

Πληροφορίες Εκθέματος

Συλλογή: Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας
Τόμος: 1
Αριθμός Εγγράφου: 336
Σελίδα/-ες: 336-337
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

Εμψυχωτική επιστολή του Προέδρου του Εκτελεστικού προς Πελοποννησίους, στην οποία παραλληλίζονται με τους αρχαίους Σπαρτιάτες (Άργος, 8 Ιουνίου 1822)

Η σύγκριση με ήρωες της αρχαιότητας, όπως ο Λεωνίδας και ο Μιλτιάδης, αποτελεί «κοινό τόπο» στις πρακτικές εγκωμιασμού και ενθάρρυνσης των επαναστατημένων, καθώς -μέσω αυτών- επιτυγχανόταν η συμβολική ταύτιση με τους αρχαίους Έλληνες, των οποίων άξιοι συνεχιστές φιλοδοξούσαν να αναδειχθούν οι αγωνιζόμενοι.

Και ο εθνικός μας ποιητής, Διονύσιος Σολωμός, στην 78η στροφή (στίχ. 309-312) του Ύμνου εις την ελευθερίαν αναφωνεί: «Ω τρακόσιοι! Σηκωθείτε και ξανάλθετε σ’ εμάς· τα παιδιά σας θέλ’ ιδείτε πόσο μοιάζουνε με σας».