Ο Θ. Κολοκοτρώνης ως Λεωνίδας

Ο Θ. Κολοκοτρώνης ως Λεωνίδας

Πληροφορίες Εκθέματος

Συλλογή: Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας
Τόμος: 15αβ
Αριθμός Εγγράφου: 48
Σελίδα/-ες: 41-42
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

Απόσπασμα της επιστολής των Π. Μαυρομιχάλη, Π. Κρεββατά και Χ. Περούκα προς τον Θ. Κολοκοτρώνη, στην οποία εξαίρεται το κατόρθωμά του στα Δερβενάκια και παραλληλίζεται με τον Λεωνίδα (Μύλοι Ναυπλίου, 28 Ιουλίου 1822)

Συνήθης πρακτική εγκωμιασμού των ηρώων της Επανάστασης είναι ο παραλληλισμός τους με ήρωες της αρχαιότητας, όπως ο Λεωνίδας και ο Μιλτιάδης. Στην επιστολή τα ηρωικά κατορθώματα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια περιγράφονται ως εξής: «Τω όντι εφάνητε ως άλλος Λεωνίδας, όστις εκράτησε πόλεμον φρικτόν εις τας Θερμοπύλας με τριακοσίους μόνον άνδρας· αυτός εις τας Θερμοπύλας, η γενναιότης Σας εις τα Δερβενάκια μετά ανδρών οκτακοσίων αντεπαρετάχθητε με χιλιάδας εχθρούς».