Ο Θ. Φαρμακίδης Έφορος της Παιδείας

Ο Θ. Φαρμακίδης Έφορος της Παιδείας

Πληροφορίες Εκθέματος

Συλλογή: Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας
Τόμος: 10
Αριθμός Εγγράφου: 173
Σελίδα/-ες: 111-112
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

Έγγραφο του Εκτελεστικού προς το Βουλευτικό με θέμα τον διορισμό του Θεόκλητου Φαρμακίδη ως Γενικού Εφόρου της Παιδείας
(Τρίπολη, 4 Ιουνίου 1823)

Ο Θεόκλητος Φαρμακίδης, κορυφαίος Έλληνας διαφωτιστής και αγωνιστής της Ελληνικής Επαναστάσεως, είχε διατελέσει, μεταξύ άλλων, εκδότης του Λογίου Ερμή. Μέλος της Φιλικής Εταιρείας, έφθασε στην ηπειρωτική Ελλάδα τον Μάιο του 1821 και εντάχθηκε στο επιτελείο του Δημήτριου Υψηλάντη, ο οποίος του ανέθεσε την έκδοση της πρώτης ελληνικής εφημερίδας στα έως τότε απελευθερωμένα εδάφη, με τίτλο Ελληνική Σάλπιγξ. Η κυκλοφορία της διακόπηκε μετά την έκδοση μόλις τριών τευχών (τα οποία απόκεινται στις Ειδικές Συλλογές της Βιβλιοθήκης της Βουλής), καθώς, όπως ομολόγησε ο Φαρμακίδης, «δεν ενέδωσα εις το δεσποτικόν μέτρον της προεξετάσεως», δηλαδή της προληπτικής λογοκρισίας.
Ο Θ. Φαρμακίδης αναμείχθηκε έντονα στα δημόσια πράγματα της επαναστατικής περιόδου, καθώς εκλέχθηκε πληρεξούσιος σε αρκετές Εθνοσυνελεύσεις και κατέλαβε σημαντικά διοικητικά αξιώματα: εκτός από έφορος «της παιδείας και της ηθικής ανατροφής των παίδων», διετέλεσε μέλος του Αρείου Πάγου Ανατολικής Ελλάδος, διευθυντής του Εθνικού Τυπογραφείου και αρχισυντάκτης της «Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος» (της μετέπειτα «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως») και, μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, έφορος του Γενικού και Προκαταρκτικού Σχολείου στην Αίγινα. Επί Αντιβασιλείας ήταν σύμβουλος του Μάουρερ σε εκκλησιαστικά θέματα, εργαζόμενος υπέρ του αυτοκέφαλου της ελληνικής Εκκλησίας, ενώ το 1833 διορίστηκε Γραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας του Βασιλείου της Ελλάδος.