Ο Κυβερνήτης προς το Πανελλήνιον περί διοικητικής ανασυγκρότησης

Ο Κυβερνήτης προς το Πανελλήνιον περί διοικητικής ανασυγκρότησης

Πληροφορίες Εκθέματος

Εφημερίδα: Ανεξάρτητος Εφημερίς της Ελλάδος
Αριθμός φύλλου: 34
Τόπος & Χρόνος: Αίγινα, 24 Απριλίου 1828
Σελίδα/-ες: 1
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος προς το Πανελλήνιον για την ανάγκη διοικητικών μεταρρυθμίσεων

Δημοσιεύεται η πράξη 1324 της Κυβερνήσεως, στην οποία γίνεται λόγος για τη διοικητική αναδιοργάνωση και ευταξία ως αναγκαίες συνθήκες για την εύρυθμη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών. Σε αντίθετη περίπτωση, σχολιάζει ο Κυβερνήτης, νομιμοποιείται η βραδύτητα, η αταξία, η σύγχυση και ίσως ακόμη και οι καταχρήσεις. Τονίζει τα προβλήματα στη διαχείριση των χρημάτων του αγγλικού δανείου, αλλά και των εθνικών κτημάτων και προτείνει τη συγκρότηση Επιτροπής για τη διοικητική αναδιάρθρωση του Πανελληνίου και τον προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων των διαφόρων τμημάτων του.