Ο Κυβερνήτης περί κατανομής της εθνικής γης

Ο Καποδίστριας περί κατανομής της εθνικής γης

Πληροφορίες Εκθέματος

Συλλογή: Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας
Τόμος: 21
Αριθμός Εγγράφου: 90
Σελίδα/-ες: 80
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

Προτάσεις του Κυβερνήτη, Ιω. Καποδίστρια, περί κατανομής της εθνικής γης
(Ναύπλιο, 2 Δεκεμβρίου 1830)

Ο Κυβερνήτης καλεί τα μέλη της Γερουσίας να γνωμοδοτήσουν για το σχέδιο της αρμόδιας Επιτροπής περί κατανομής των εθνικών κτημάτων. Θεωρεί ότι οι γεωργοί των επαρχιών θα θεωρήσουν επαχθείς τους όρους του σχεδίου και τους επισημαίνει την ανάγκη στήριξης σε ίδιους, εθνικούς πόρους – σε αντιδιαστολή προς τα χρήματα των δανείων.