Ν.Π. Νικολάκης, Ο Λεωνίδας εν Θερμοπύλαις

Ν.Π. Νικολάκης, Ο Λεωνίδας εν Θερμοπύλαις

Πληροφορίες Εκθέματος

Εκδότης: Νικόλαος Παντελής Νικολάκης
Τίτλος: Ο Λεωνίδας εν Θερμοπύλαις, είτουν Υπόθεσις Ηρωική
Τόπος & Χρόνος: χ.τ. 1816
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής