Ν. Μανιάκης, Κανάρης, ποίημα

Ν. Μανιάκης, Κανάρης, ποίημα
Ν. Μανιάκης, Κανάρης, ποίημα

Πληροφορίες Εκθέματος

Συγγραφέας: Νικόλαος Μανιάκης
Τίτλος: Κανάρης, Ποίημα απλοελληνικόν, […] προς ο ετέθη και ελληνικός Παιάν
Σελίδα/-ες: προμετωπίδα & τίτλος (αγγλικά), τίτλος ελληνικά
Τόπος & Χρόνος: Καίημπριτζ 1823
Εκδοτικός Οίκος: J. Smith
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής