Μετατροπή οικίσκων σε νοσοκομεία

Μετατροπή οικίσκων σε νοσοκομεία

Πληροφορίες Εκθέματος

Συλλογή: Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας
Τόμος: 1
Αριθμός Εγγράφου: 89 (σ. 35 Κώδικος των Προβουλευμάτων)
Σελίδα/-ες: 89
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

Δεδομένου ότι είναι έργο «χριστιανικόν» και «φιλάνθρωπον» να περιθάλπονται οι δυστυχείς, και δη όταν είναι άρρωστοι, ο Αντιπρόεδρος του Βουλευτικού, Σωτήριος Χαραλάμπης, εισηγείται στο περιεχόμενο στη σελίδα 35 του «Κώδικος των Προβουλευμάτων» έγγραφο προς το Εκτελεστικό την εκ των ενόντων πρόχειρη κατασκευή οίκου και παρακείμενων οικίσκων, προκειμένου να χρησιμεύσουν ως νοσοκομείο, με επικεφαλής έναν επιμελητή, για την περίθαλψη των πασχόντων.