Μετατροπή καφενείων σε χώρους εργασίας

Μετατροπή καφενείων σε χώρους εργασίας

Πληροφορίες Εκθέματος

Συλλογή: Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας
Τόμος: 10
Αριθμός Εγγράφου: 264
Σελίδα/-ες: 172
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

Έγγραφο του Εκτελεστικού για τη μετατροπή καφενείων σε χώρους εργασίας (Τρίπολη, 20 Ιουνίου 1823)

Επειδή τα καφενεία είναι «καταφύγιον αργίας», ενώ στην παρούσα συγκυρία όλο το έθνος οφείλει να είναι σε κίνηση εναντίον του εχθρού, το Εκτελεστικό αναθέτει στο Υπουργείο Εσωτερικών, που εκτελεί χρέη και Αστυνομίας, να μεριμνήσει για τη μετατροπή ορισμένων καφενείων σε εργαστήρια χρήσιμων τεχνών, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα τις ποινές για τους παραβάτες.