Κ. Οικονόμος, Επιτάφιος για τον Πατριάρχη Γρηγόριο

Κ. Οικονόμος, Επιτάφιος για τον Πατριάρχη Γρηγόριο
Κ. Οικονόμος, Επιτάφιος για τον Πατριάρχη Γρηγόριο

Πληροφορίες Εκθέματος

Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Οικονόμος ο εξ Οικονόμων
Τίτλος: Επιτάφιος Λόγος εις τον αιείμνηστον Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριον. Εκφωνηθείς εν Οδησσώι εν τηι Ρωσσικήι Μητροπόλει της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, τηι 19 Ιουνίου 1821. / Nadgrobnaja recht Blagennomou Konstantinopol’skomou Patriarkhou Grigoriou. Proiznesennaja pri otpevanii tela ego v Odesskoj Sobornoi Greko-Rossijskoj Preobragenskoj Tserkvi 19 Iounia 1821.
Σελίδα/-ες: τίτλοι (ελληνικά & ρωσικά), 6-7, 8-9
Τόπος & Χρόνος: Μόσχα 1821
Εκδοτικός Οίκος: Εν τωι Τυπογραφείωι Αυγούστου Σεμένου
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής