Ιω. Φιλήμων, Δοκίμιον Ιστορικόν

Ιω. Φιλήμων, Δοκίμιον Ιστορικόν
Ιω. Φιλήμων, Δοκίμιον ΙστορικόνΙω. Φιλήμων, Δοκίμιον ΙστορικόνΙω. Φιλήμων, Δοκίμιον Ιστορικόν

Πληροφορίες Εκθέματος

Συγγραφέας: Ιωάννης Φιλήμων
Τίτλος: Δοκίμιον ιστορικόν περί της ελληνικής Επαναστάσεως
Τόμος: Γ΄
Σελίδα/-ες: τίτλου, 26 & 27
Τόπος & Χρόνος: Αθήνα 1860
Εκδοτικός Οίκος: Τύποις Π. Σούτσα & Α. Κτενά
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

Ο ιστορικός και αγωνιστής Ιωάννης Ιωάννης Φιλήμων περιγράφει την πατριωτική τελετή για τη σύγκληση της Μεσσηνιακής Συγκλήτου (23 Μαρτίου 1821) υπό τον Πέτρο Μαυρομιχάλη: «ετελέσθη τη επιούση παρά τον έξω της πόλεως μικρόν ποταμόν, τον ρέοντα διά των συνόρων της Λακωνίας και Μεσσηνίας, δοξολογία κοινή προς τον Ύψιστον και δέησις η περιπαθεστέρα διά την σωτηρίαν της πατρίδος. Εκεί ιερείς και ιερομόναχοι, την ιεράν περιβεβλημένοι στολήν, έφεραν τας εικόνας των Αγίων, δι’ αυτών δε ηυλογήθησαν αι σημαίαι, και οιονέι ωρκίσθησαν πάντες […]» (σελ. 26).

Η Μεσσηνιακή Σύγκλητος ή Μεσσηνιακή Γερουσία αποτέλεσε τοπική επαναστατική αρχή, που συγκροτήθηκε αμέσως μετά την κατάληψη της Καλαμάτας και εξέδωσε προκήρυξη με τίτλο «Προειδοποίησις εις τας ευρωπαϊκάς αυλάς», διά της οποίας κήρυττε την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, ζητώντας παράλληλα τη συνδρομή των ευρωπαϊκών κρατών. Με δεύτερη προκήρυξη απηύθυνε έκκληση για βοήθεια στους ομογενείς του Λιβόρνου και της Πίζας. Ο εν λόγω τοπικός οργανισμός συνέχισε να υφίσταται έως τη σύγκληση της συνέλευσης των Καλτεζών, τον Μάιο του 1821.