Ευ. Βούλγαρης, Αδολεσχία Φιλόθεος

Ευ. Βούλγαρης, Αδολεσχία Φιλόθεος
Ευ. Βούλγαρης, Αδολεσχία ΦιλόθεοςΕυ. Βούλγαρης, Αδολεσχία ΦιλόθεοςΕυ. Βούλγαρης, Αδολεσχία Φιλόθεος

Πληροφορίες Εκθέματος

Συγγραφέας: Ευγένιος Βούλγαρης
Τίτλος: Αδολεσχία Φιλόθεος ήτοι εκ της αναγνώσεως της Ιεράς Μωσαϊκής Πεντατεύχου Βίβλου, επιστάσεις ψυχωφελείς τε και σωτηριώδεις
Τόμος: Α΄
Σελίδα/-ες: τίτλου & xii-xiii
Τόπος & Χρόνος: Βιέννη 1801
Εκδοτικός Οίκος: Φ.Α. Σχραιμβλ
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

Ο Ευγένιος Βούλγαρης (1716-1806), λόγιος και κληρικός, από τις επιφανέστερες μορφές του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, στο συγκεκριμένο δίτομο θεολογικό έργο συνοψίζει τις ερμηνείες των Αγίων Πατέρων επί της Πεντατεύχου. Το σύγγραμμα ανήκει στη δεύτερη περίοδο συγγραφής του Βούλγαρη, μετά δηλαδή το 1775, όταν  αποδέχεται τη χειροτονία του σε επίσκοπο Σλαβινίου και Χερσώνος με παρέμβαση της Μεγάλης Αικατερίνης, και αντανακλά σε μεγάλο βαθμό τη συντηρητική μεταστροφή του. Ωστόσο, από το έργο δεν λείπει μια νεωτερική οπτική απέναντι σε κοινωνικά προβλήματα της εποχής, αλλά και η άσκηση αυστηρής ενίοτε κριτικής προς εκκλησιαστικούς και πολιτικούς θεσμούς.

Στη σελ. xiii ο Βούλγαρης προσφέρει την ετυμολογική ερμηνεία του όρου «αδολεσχία», που χρησιμοποιείται στην κοινή γλώσσα «αντί ακαίρου ερεσχελίας και πολυλογίας περιττής».