Εισήγηση για ίδρυση εφημερίδας «Ο Φίλος του Νόμου» στην Ύδρα

Εισήγηση για ίδρυση εφημερίδας «Ο Φίλος του Νόμου» στην Ύδρα

Πληροφορίες Εκθέματος

Συλλογή: Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας
Τόμος: 10
Αριθμός Εγγράφου: 372
Σελίδα/-ες: 255-256
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

Έγκριση του Εκτελεστικού για την ίδρυση της εφημερίδας Ο Φίλος του Νόμου στη νήσο Ύδρα
(Κρανίδι, 27 Φεβρουαρίου 1824)

Στο έγγραφο αναφέρεται η πρόθεση του Ιωσήφ Ν. Κιάππε να ιδρύσει στην Ύδρα τυπογραφείο. Το Εκτελεστικό, θεωρώντας ότι η ωφέλεια για την πατρίδα από την εν λόγω πρωτοβουλία θα είναι αναντίρρητα μεγάλη, δίνει τη συγκατάθεσή του.
Ο Φίλος του Νόμου αναδείχθηκε σε μακροβιότερη εφημερίδα της Ελληνικής Επανάστασης, εκδίδοντας συνολικά 296 φύλλα. Λειτούργησε ως διοικητική εφημερίδα, που σε μεγάλο βαθμό απηχούσε τις απόψεις της ισχυρής οικογένειας του νησιού, των Κουντουριώτηδων. Σε αυτήν δημοσιεύονταν εγκύκλιοι, αποφάσεις, ψηφίσματα, καθώς και τα Πρακτικά του Βουλευτικού. Παράλληλα, ενημέρωνε για την πορεία των στρατιωτικών και ναυτικών επιχειρήσεων, αλλά και για τις εμφύλιες διαμάχες.