E. Roch, Hellenides

E. Roch, Hellenides
E. Roch, Hellenides

Πληροφορίες Εκθέματος

Συγγραφέας: Eugene Roch
Τίτλος: Hellénides. Prologue. – Les Désastres de Scio – Eucharis et Lasthénès. – La Vengeance. – Bozaris, ou le sang des Héllènes.
Σελίδα/-ες: τίτλος, 15, 25, 37, 47
Τόπος & Χρόνος: Παρίσι 1823
Εκδοτικός Οίκος: Pélicier
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής