Διορισμός επιτρόπων στο σχολείο της Δημητσάνας

Διορισμός επιτρόπων στο σχολείο της Δημητσάνας

Πληροφορίες Εκθέματος

Συλλογή: Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας
Τόμος: 1
Αριθμός Εγγράφου: 82
Σελίδα/-ες: 82
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

(Κόρινθος, 24 Φεβρουαρίου 1822)

Προβούλευμα αρ. 46 του Βουλευτικού προς το Εκτελεστικό, με το οποίο εγκρίνεται να διοριστούν επίτροποι στο σχολείο της Δημητσάνας, διότι «ημελήθη και κινδυνεύει να καταργηθή».

Αναγνωρίζεται τόσο η τοπική, όσο και η ευρύτερη συνεισφορά του σχολείου και κρίνεται σκόπιμο να εξασφαλισθεί εκ νέου η «ευταξία» του. Σημειωτέον ότι και κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας η Δημητσάνα υπήρξε κέντρο γραμμάτων, χάρη στη Σχολή της Μονής Φιλοσόφου και της Ελληνικής Σχολής της Δημητσάνης.